Welkom bij Alfa en Omega


Muziek is goed voor je niet alleen omdat je muziek maakt maar ook omdat je moet communiceren met je medemuzikanten. Veel van dat soort communicatie gaat non-verbaal. Ritme en pauzes. Maar ook het creatief proces om een muzikale presentatie heen is een mooie vorm van er voor elkaar zijn.

Het leven is als een muziekstuk, waar de spelers soms afgezegd hebben. Dat slaat dan diepe wonden en eindigt meestal met teleurstelling en negatieve inzet. Vluchten in meer van hetzelfde helpt dan niet meer. Vaak met gevolgen van burnout en/of afstand tot de samenleving

Alfa en Omega staat daarin je terzijde met onze relationele aanpak.

Vertrouwen gaat te paard en komt te voet. Beschadigde mensen hebben vaak moeite met het hervinden van vertrouwen en gezonde relaties. Vriendschappen hebben het soms niet overleeft en eenzaamheid kan dan de eenzame viool worden van ons bestaan.

Onze stichting staat op de bres om deze mensen te helpen hun zingeving te hervinden of te hernieuwen. We opereren op de rand van leven en dood. Nieuw leven en nieuwe zingeving. Iedereen heeft talenten en kan zich opnieuw hervinden in de vreugde van een nieuw lied. Jouw stem en klankkleur zijn van vitaal belang voor anderen die ook jouw inzet mogen beleven.

Wees welkom en wees een vriend voor je naaste. Laat de muziek klinken in je leven en wees jezelf. Sluit je aan bij onze community van muzikanten en docenten, of je nu zelf muziek maakt of een ander kan leren wat muziek voor jou inhoudt.

Onze praktijkschool gaat verder in op de talenten en kwaliteiten van mensen die afstand hebben tot de samenleving. Het is het  vervolg op onze muziek/media/theaterscholen/sportscholen/kunstateliers/dansscholen die in basis vormend werken op het karakter van de deelnemers.

Onze praktijkscholen leren ondernemerschap, maar ook ambachtelijke vaardigheden. Karaktervorming -en ontwikkeling staat daarbij voorop. Hoe functioneer je als mens in de relaties om je heen. Is jouw identiteit zoekgeraakt in het leven en kun je hem maar moeilijk terug vinden. Dan willen wij je helpen met praktische handvatten, opleidingen en/of stages.

Dit begint ook grotendeels thuis, omdat veel mensen vluchten in hun werken en hun identiteit ontlenen aan wat ze doen en niet wie ze zijn. Vaak ontbreekt het aan een stabiel fundament in het eigen leven en komen verdere levensverwachtingen niet van de grond. Met symptomen als burnout en conflicten thuis of op school en werk tot gevolg.

Dat neemt niet weg dat iemand kan leren zichzelf onder ogen te komen om naar zichzelf te kijken en zijn toekomst weet in handen te nemen en zo zich met de juiste vriendschappen en ondersteuning (ook in moeilijke omstandigheden / waar het niet lukt) zich te ontwikkelen tot een stabiele persoonlijkheid die eerlijk is over zijn eigen leven.

Onze scholen hebben veel te bieden en gaan volledig uit van de persoonlijke talenten van de ondernemer. Wij leiden op te onafhankelijkheid en maken geen slaaf van de omstandigheden of een baas. Een gezonde relatie begint bij eerlijke feedback naar jezelf en naar anderen zonder daarbij bij anderen over hun grenzen te gaan.

Er is een ruime keuze van stageplaatsen en ondernemers die kunnen adviseren. Iedereen heeft het in zich om uiteindelijk tot zijn recht komen in de persoonlijke verantwoordelijkheden en creatieve talenten van zijn eigen leven.

Er ontstaan vriendschappen voor het leven en je zult ervaren dat je jouw persoonlijke plek in de samenleving hebt kunnen innemen.

We noemen dat “verbonden” zijn met de samenleving