Missie


Onze missie is het menselijke aspect van het leven te bevorderen en uit te dragen in elke vorm van talentontwikkeling en maatschappelijke verbondenheid. Ieder mens heeft een goddelijke bestemming in het leven!